Gabriele Moroni / Bouldering World Cup - Fiera di Primiero 2004
FreakClimbing.com
July 2004

Bouldering